انواع زدن-بخش اول

بخش اول- اینجا بعضی از شکل های مختلف فعل زدن مثل عینک زدن، ادکلن زدن و … رو یاد می گیریم.

Share Now

Related Post

ارسال پاسخ به ما