انواع کشیدن-بخش اول

 

بخش اول-توی این بخش چند نوع “کشیدن” رو یاد میگیریم..

ترمز دستی رو کشیدن، دندون کشیدن، و ….

Share Now

Related Post

ارسال پاسخ به ما