اعداد

بخش اول- خیلی ها توی گفتن بعضی اعداد انگلیسی مشکل دارند..این ویدئو رو ببینید.

 

Share Now

Related Post

ارسال پاسخ به ما